Hrvatski jezični portal

lȋrski

lȋrski pril.

Definicija
na lirski način; emotivno, senzibilno