Hrvatski jezični portal

logarìtam

logarìtam m 〈G -tma, N mn -tmi〉

Izvedeni oblici
jednina
N logaritam
G logaritma
D logaritmu
A logaritam
V logaritme
L logaritmu
I logaritmom
množina
N logaritmi
G logaritama
D logaritmima
A logaritme
V logaritmi
L logaritmima
I logaritmima
Definicija
mat. logaritam nekog pozitivnog realnog broja x u odnosu na zadanu bazu a jest onaj broj y kojim treba potencirati bazu a da se dobije x (ay = x), oznaka loga x = y
Etimologija
nlat. logarithmus ← log- + grč. arithmós: broj