Hrvatski jezični portal

lȍđa

lȍđa ž 〈G mn lȏđā〉

Izvedeni oblici
jednina
N lođa
G lođe
D lođi
A lođu
V lođo
L lođi
I lođom
množina
N lođe
G lođa
D lođama
A lođe
V lođe
L lođama
I lođama
Definicija
arhit.
1. prizemni poluotvoren trijem s vidikom na jednu, dvije ili tri strane [gradska lođa]; loža, luža
2. otvoren natkriven prostor na pročelju zgrade, balkon zatvorenih bočnih strana
Etimologija
tal. loggia