Hrvatski jezični portal

locus

locus (izg. lȍkus) m

Definicija
mjesto
Sintagma
locus communis (izg. locus komúnis) »opće mjesto«, izraz kojim se označuje neki poznat, uobičajen, banalan misaoni pojam;
locus delicti (izg. locus delìkti) mjesto počinjena zločina
Etimologija
lat.