Hrvatski jezični portal

lȍb

lȍb m 〈N mn lòbovi, G -ōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N lob
G loba
D lobu
A lob
V lobe
L lobu
I lobom
množina
N lobovi
G lobova
D lobovima
A lobove
V lobovi
L lobovima
I lobovima
Definicija
sport
1. u tenisu i badmintonu, loptica bačena u visokom luku tako da je protivnik ne može dosegnuti reketom
2. u nogometu, rukometu, odbojci lopta udarena u visokom luku
3. u hokeju na travi dizanje lopte u zrak, dopušteno samo ako ne ugrožava druge igrače; inače se tretira kao prekršaj
Etimologija
engl.