Hrvatski jezični portal

lokalìtēt

lokalìtēt m 〈G lokaliéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N lokalitet
G lokaliteta
D lokalitetu
A lokalitet
V lokalitete
L lokalitetu
I lokalitetom
množina
N lokaliteti
G lokaliteta
D lokalitetima
A lokalitete
V lokaliteti
L lokalitetima
I lokalitetima
Definicija
1. mjesto, predio, kraj s obzirom na njegove naročite prilike, položaj itd., usp. lokacija
2. mjesto na kojem se što traži, na kojem je što pronađeno [arheološki lokalitet]