Hrvatski jezični portal

lòkāl

lòkāl m 〈G lokála〉

Izvedeni oblici
jednina
N lokal
G lokala
D lokalu
A lokal
V lokale
L lokalu
I lokalom
množina
N lokali
G lokala
D lokalima
A lokale
V lokali
L lokalima
I lokalima
Definicija
1. prostorija trgovačke, obrtničke, ugostiteljske ili druge djelatnosti [ulični lokal; noćni lokal; ekskluzivni lokal]
2. razg. kućni telefonski broj (ob. u većim ustanovama i poduzećima), lokalna veza
Etimologija
njem. Lokal ≃ lat. locus: mjesto