Hrvatski jezični portal

lòvačkī

lòvačkī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N lovački
G lovačkog / lovačkoga
D lovačkom / lovačkome / lovačkomu
A lovačkog / lovački
V lovački
L lovačkom / lovačkome / lovačkomu
I lovačkim
množina
N lovački
G lovačkih
D lovačkim / lovačkima
A lovačke
V lovački
L lovačkim / lovačkima
I lovačkim / lovačkima
 
srednji rod
jednina
N lovačko
G lovačkog / lovačkoga
D lovačkom / lovačkome / lovačkomu
A lovačko
V lovačko
L lovačkom / lovačkome / lovačkomu
I lovačkim
množina
N lovačka
G lovačkih
D lovačkim / lovačkima
A lovačka
V lovačka
L lovačkim / lovačkima
I lovačkim / lovačkima
 
ženski rod
jednina
N lovačka
G lovačke
D lovačkoj
A lovačku
V lovačka
L lovačkoj
I lovačkom
množina
N lovačke
G lovačkih
D lovačkim / lovačkima
A lovačke
V lovačke
L lovačkim / lovačkima
I lovačkim / lovačkima
Definicija
koji se odnosi na lovce [lovački šešir; lovačka puška]
Sintagma
lovačka priča laž, maštarija, pretjerivanje
Etimologija
✧ vidi lȏv