Hrvatski jezični portal

makèta

makèta ž 〈G mn makétā〉

Izvedeni oblici
jednina
N maketa
G makete
D maketi
A maketu
V maketo
L maketi
I maketom
množina
N makete
G maketa
D maketama
A makete
V makete
L maketama
I maketama
Definicija
vjeran model građevina, strojeva, mostova i sl. u smanjenom mjerilu
Etimologija
fr. maquette ← tal. machietta (macchia): mala skica (skica) ≃ lat. macula: okce (mreže), točka