Hrvatski jezični portal

màjmun

màjmun m 〈N mn -i, G mȁjmūnā〉

Izvedeni oblici
jednina
N majmun
G majmuna
D majmunu
A majmuna
V majmune
L majmunu
I majmunom
množina
N majmuni
G majmuna
D majmunima
A majmune
V majmuni
L majmunima
I majmunima
Definicija
1. zool. čovjekoliki sisavac iz reda Primates, po veličini mozga najrazvijeniji predstavnik životinjskog svijeta
2. pren. pejor. a. onaj koji oponaša koga ili što kao majmun [spretan kao majmun] b. koji je glup [glup kao majmun jako glup]
3. int. žarg. znak @, koristi se u e-mail adresama i razdvaja korisničko ime od imena poslužitelja na kojem se nalazi korisnički račun
Sintagma
čovjekoliki majmuni zool. porodica majmuna (Pongidae)
Etimologija
tur. maymun ← arap. maimūn