Hrvatski jezični portal

ljȁga

ljȁga ž 〈D L ljȁzi/-i〉

Izvedeni oblici
jednina
N ljaga
G ljage
D ljazi
A ljagu
V ljago
L ljazi
I ljagom
množina
N ljage
G ljaga
D ljagama
A ljage
V ljage
L ljagama
I ljagama
Definicija
1. zast. mrlja
2. sramotni pečat; sramota
Frazeologija
baciti ljagu (na koga) osramotiti koga, izblatiti koga;
sprati ljagu skinuti sramotu sa sebe
Etimologija
rus. ljága: bara, lokva