Hrvatski jezični portal

lȕmp

lȕmp m 〈N mn -ovi/-i, G -ōvā/lẉmpā〉

Definicija
reg. odrpanac, propalica, pijanica
Etimologija
njem. Lump: odrpanac, propalica