Hrvatski jezični portal

aùstrālski

aùstrālski pril.

Definicija
kao Australci, na način Australaca