Hrvatski jezični portal

1 (I)

1 (I) vezn.

Definicija
1. (često u vezi: ma i) a. u dopusnim izrazima [ma i smrt]; makar i, pa baš i, pa i b. u dopusnim rečenicama [otići ću onamo ma i nikoga ne našao]
2. u sastavu općih zamjenica i priloga [ma tko bilo tko; ma što bilo što; ma kada bilo kada; ma kuda bilo kuda]
Etimologija
✧ ukrštanjem nekoliko čestica ≃ tal. ma: ali, ngrč.