Hrvatski jezični portal

ẕđa

ẕđa (hẕđa) ž 〈D L (h)ẕđi, A (h)ẕđu, V (h)ȑđo〉

Izvedeni oblici
jednina
N hrđa
G hrđe
D hrđi
A hrđu
V hrđo
L hrđi
I hrđom
množina
N hrđe
G hrđa
D hrđama
A hrđe
V hrđe
L hrđama
I hrđama
jednina
N rđa
G rđe
D rđi
A rđu
V rđo
L rđi
I rđom
množina
N rđe
G rđa
D rđama
A rđe
V rđe
L rđama
I rđama
Definicija
1. (hrđa) ono što nastaje korozijom željeza, prevlaka na željezu koja nastaje djelovanjem kisika, vodene pare i soli
2. a. biol. nametnička biljna gljivica iz roda Uredineae b. biljna bolest koju izaziva ta gljivica
3. pren. muka, nevolja, bijeda, zlo
4. (i m) (izg. samo ẕđa) pejor. nevaljalac, nitkov, bijednik, pokvarenjak
Frazeologija
pustiti rđu na se postati malodušan, prepustiti se jadu i tuzi, izgubiti životnu radost i polet, pasti u depresiju
Onomastika
pr. (nadimačka, ob. prema crvenkastoj boji kose, v. i hrđa), Èrjavac (140, Delnice), Èrjavec (180, Z Slavonija)
Etimologija
prasl. *rъdja (stsl. rъžda, rus. rža, polj. rdza) ≃ v. ruda1