Hrvatski jezični portal

regùlār2

regùlār2 m 〈G regulára〉

Definicija
kem. benzin manjeg oktanskog broja (za razliku od supera)
Etimologija
engl. regular