Hrvatski jezični portal

Rȍd

Rȍd (Rȏdos) m

Definicija
geogr. grčki otok u Egejskom moru, 1398 km2, 89.600 stan.