Hrvatski jezični portal

bìljeg

bìljeg m 〈N mn -ezi〉

Izvedeni oblici
jednina
N biljeg
G biljega
D biljegu
A biljeg
V bilježe
L biljegu
I biljegom
Definicija
1. vanjski znak ili očitovanje čega, obilježje kakve odlike, otisak čega proživljenog; trag
2. ono čime se što obilježi radi snalaženja, traženja itd. a. meta, domet, nišan, cilj b. kamen međaš, granični znak, oznaka dokle seže imanje
3. osobit znak na tijelu koji može poslužiti za raspoznavanje ili identifikaciju (urođen ili stečen)
4. službena marka (za molbe i administrativne troškove, a ne za redovne poštanske usluge)
Etimologija
✧ ← *bělěgъ (rus. belëg) ← avar.