Hrvatski jezični portal

rijéka

rijéka ž 〈D L -éci〉

Izvedeni oblici
jednina
N rijeka
G rijeke
D rijeci
A rijeku
V rijeko
L rijeci
I rijekom
množina
N rijeke
G rijeka
D rijekama
A rijeke
V rijeke
L rijekama
I rijekama
Definicija
geogr. veći tok slatke vode koji teče koritom na površini Zemlje i ulijeva se u drugu rijeku, more ili jezero
Sintagma
rijeka ljudi pren. veliko mnoštvo koje se kreće (ulicom i sl.)
Onomastika
pr. (etnici): Rèčan (Crikvenica), Rèčec (Sveti Ivan Zelina, Prigorje), Zarèckī (Zagreb, Županja)
top. (naselja): Zȁrečje (Pazin, 293 stan.)
hidronim.: Rèčica (potok, Zagreb, Karlovac, Petrinja, Senj, Buzet), Réčka (kanal, Baranja), Réka (potok kod Samobora, Čakovca, Jastrebarskog; pritok Toplice; kanal, Ðurđevac), Rjèčina (Rèčina) (rijeka koja protječe kroz središte Rijeke), Rìčica (potok u Istri; rijeka ponornica u Lici; vrelo, Korenica; potok, Zadar, Kaštela), Rìčina (rječica u Imotskom polju), Rijéčka (kanal, Podravina), Rijéka (pritok Česme, Kupe, Korane, Ilove, Trepče kod Petrinje, Vučice kod Vukovara; potok kod Pakraca, Slatine), Ríka (vrelo, Poljica; potok, Slavonija; pritok Londže, Slavonija), Vẕlika (d. pritok Neretve, ← vrh Rike), te dvočlana imena: Bìnjāčkā rijéka (potok, Kostajnica), Bȕkova rijéka (potok, Virovitica), Cȓnā Réka (Cȓnā Rijéka) (potok, Bjelovar, Petrinja, Požega, Gospić), Cȓnā Ríka (potok kod Plitvica), Dùbokā rijéka (rijeka, Slatina), Dȕgā réka (Virovitica), Ðùrđička réka (potok, Bjelovar), Glògovica rijéka (potok, Brod), Gràbova rijéka (potok, Karlovac), Mȃlā réka (potok, Požega), Mȃlā réka i Vȅlikā réka (kod Kutjeva, Zeline), Réka pòtok (d. pritok Crneca kod Čakovca), Rijéka dùbrovačkā (rječica što utječe u Gruški zaliv kod Dubrovnika), Vȅlikā réka (pritok Pakre; vrelo kod Požege; potok, Donji Miholjac, Čakovec), Mlȋnskā rijéka, Srȅdnjā rijéka (potok, Čazma), Stȃrā rijéka (potok, Donji Miholjac, Pakrac), Sẉvā réka (potok, Brod), Zdènačkā rijéka (kanal, Podravina), Vȅlikā (Vȇlā) (Bjelovar, Čakovec, Požega i dr.); eliptično ime od Velika rijeka (reka, rika)
top. (naselja): Bàbina Rijéka (Hrvatska Kostajnica, 250 stan.), Bàtinskā Rijéka (Daruvar, 122 stan.), Bùdāčkā Rijéka (Karlovac, 429 stan.), Djèdina Rijéka (Požega, 165 stan.), Dȏnjā Réka (Jastrebarsko, 304 stan.), Dȏnjā Rijéka (Križevci, 281 stan.), Drȁkulić Rijéka (Korenica, 10 stan.), Dùgā Rijéka (Koprivnica, 201 stan.), Gȏrnjā Réka (Jastrebarsko, 352 stan.), Gȏrnjā Rijéka (Križevci, 450 stan.), Mȃlā Rijéka (Koprivnica, 36 stan.), Rijéka Kòprīvničkā (Koprivnica, 111 stan.), Rijéka Vȍćanskā (Ivanec, 376 stan.), Šìrokā Rijéka (Vojnić, 197 stan.), Tvȓdā Réka (Bjelovar, 49 stan.)
Etimologija
prasl. i stsl. rěka (rus. reká, polj. rzeka) ← ie. * (H)rey-: teći (lat. rivus: potok, skr. rayas: tijek)