Hrvatski jezični portal

rìda

rìda ž 〈G mn rȋdā〉

Definicija
reg. pokrivalo za glavu, četvrtast komad platna koje žene nose preko glave ili se njime zagrću preko ramena; rubac, marama, šamija
Etimologija
tur.arap. ridā̕