Hrvatski jezični portal

sȁd2

sȁd2 m

Definicija
lingv. petnaesto slovo arapskoga alfabeta
Etimologija
arap. ṣād