Hrvatski jezični portal

Rȏma

Rȏma ž

Definicija
1. mit. božica grada Rima, utjelovljenje Rima
2. latinski i talijanski naziv za Rim