Hrvatski jezični portal

Rùsija

Rùsija ž

Izvedeni oblici
jednina
N Rusija
G Rusije
D Rusiji
A Rusiju
V Rusijo / Rusija
L Rusiji
I Rusijom
Definicija
geogr.
1. pov. zemlja i državna tvorevina u kojoj pretežno žive Rusi, do 1917. organizirana kao kneževina i carevina sa središtem u Kijevu, Moskvi i drugdje
2. pol. Ruska Federacija, država u I Europi i S Aziji, najveća na svijetu, 17.075.000 km2, 148.704.000 stan., glavni grad Moskva
Sintagma
majčica Rusija pov. predodžba Rusije kao zaštitnice slavenskih naroda pred germanizacijom, ona oko koje se treba okupiti
Onomastika
pr. (etnonimska): Òros (100, Vukovar, I Slavonija, Prigorje, ← mađ.), Òroš (Koprivnica, Zagorje, I Slavonija), Òroši (Crikvenica, Karlovac, Istra), Òrošić (Koprivnica, Šibenik)