Hrvatski jezični portal

rȕmba

rȕmba ž 〈G mn rẉmbā〉

Definicija
glazb. ples živoga tempa, porijeklom s Kube, ali afričkih korijena
Etimologija
amer.šp. rumba