Hrvatski jezični portal

sȃt1 (I)

sȃt1 (I) m 〈N mn -i, G sátī〉

Izvedeni oblici
jednina
N sat
G sata
D satu
A sat
V sate
L satu
I satom
množina
N sati
G sati
D satima
A sate
V sati
L satima
I satima
Definicija
1. dvadeset i četvrti dio dana (šezdeset minuta)
2. vremenska jedinica nastave, obuke (ob. četrdeset i pet minuta)
Sintagma
policijski sat vrijeme nakon kojega ili u okviru kojega je zabranjen izlazak na ulicu
Frazeologija
davati satove privatno podučavati;
imati sat 1. imati instrukciju (biti instruiran) 2. imati obvezu držanja školskog sata, nastave;
do kasnih sati do sati koji prethode ponoći;
do sitnih sati do poslije ponoći;
zamijeniti (uzeti) sat za sat zabuniti se i misliti da je npr. sedam sati kad je šest i sl.;
znam, vidim (odmah) koliko je sati znam, vidim (odmah) u čemu je stvar
Etimologija
tur. saat ← arap. sāa̔