Hrvatski jezični portal

saláta

saláta ž

Izvedeni oblici
jednina
N salata
G salate
D salati
A salatu
V salato
L salati
I salatom
množina
N salate
G salata
D salatama
A salate
V salate
L salatama
I salatama
Definicija
1. a. bot. naziv za više biljnih podvrsta (Lactuca) iz porodice glavočika (Compositae), začinjene se jedu svježe same ili uz neka jela (npr. loćika L. sativa) b. kulin. jelo pripravljeno na sličan način [zelena salata; salata od krumpira]
2. žarg. knjiga koja se pohabala; kupusara
Etimologija
njem. Salat ← tal. insalata: posoljeno