Hrvatski jezični portal

bȋr1 (II)

bȋr1 (II) prid.

Definicija
pravi, najbolji [bir lijek]