Hrvatski jezični portal

seòce

seòce sr 〈G -a/-ta〉

Izvedeni oblici
jednina
N seoce
G seoceta
D seocetu
A seoce
V seoce
L seocetu
I seocetom
množina
N seoca
G seoca
D seocima
A seoca
V seoca
L seocima
I seocima
Definicija
dem. i hip. od selo