Hrvatski jezični portal

sèdmica

sèdmica ž

Izvedeni oblici
jednina
N sedmica
G sedmice
D sedmici
A sedmicu
V sedmice / sedmico
L sedmici
I sedmicom
množina
N sedmice
G sedmica
D sedmicama
A sedmice
V sedmice
L sedmicama
I sedmicama
Definicija
1. brojka sedam
2. predmet ili osoba označena brojkom sedam (npr. igrač, karta, tramvaj itd.)
3. reg. tjedan