Hrvatski jezični portal

Sélce

Sélce sr 〈G Sélca〉

Izvedeni oblici
jednina
N Selce
G Selca
D Selcu
A Selce
V Selce
L Selcu
I Selcem
množina
N Selca
G Selaca
D Selcima
A Selca
V Selca
L Selcima
I Selcima
Definicija
naselje (u blizini Crikvenice), 1439 stan.
Onomastika
v. selo