Hrvatski jezični portal

pròmētīj

pròmētīj (promȇtīj) m

Definicija
kem. radioaktivni element (simbol Pm, atomski broj 61), dobiva se i umjetnim putem fisijom urana, torija i plutonija
Etimologija
nlat. promethium, prema Prometeju