Hrvatski jezični portal

pròdukt

pròdukt m 〈G mn -kātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N produkt
G produkta
D produktu
A produkt
V produkte
L produktu
I produktom
množina
N produkti
G produkata / produkta
D produktima
A produkte
V produkti
L produktima
I produktima
Definicija
1. a. rezultat ljudskog ili mehaničkog rada na polju materijalnog ili duhovnog stvaralaštva; proizvod b. rezultat, posljedica, proizvod prirodnih procesa [produkt kemijske sinteze]
2. pren. posljedica, rezultat čega [produkt nečije gluposti]
3. mat. rezultat dobiven množenjem; umnožak