Hrvatski jezični portal

bezimènjāk

bezimènjāk m 〈G bezimenjáka, N mn bezimenjáci〉

Izvedeni oblici
jednina
N bezimenjak
G bezimenjaka
D bezimenjaku
A bezimenjaka
V bezimenjače
L bezimenjaku
I bezimenjakom
množina
N bezimenjaci
G bezimenjaka
D bezimenjacima
A bezimenjake
V bezimenjaci
L bezimenjacima
I bezimenjacima
Definicija
pejor. onaj koji nema ime u javnom životu, znanosti ili umjetnosti, a nastupa kao da ima; anonimus, anonimac