Hrvatski jezični portal

rȁca

rȁca ž 〈G mn rȃcā〉

Izvedeni oblici
jednina
N raca
G race
D raci
A racu
V raco
L raci
I racom
množina
N race
G raca
D racama
A race
V race
L racama
I racama
Definicija
reg. patka
Onomastika
pr. (nadimačka ili prema zanimanju): Rȁca (Buje, Dalmacija, Baranja), Rȁcan (160, Pula, Istra), Rȁcar (Rijeka, Istra)
Etimologija
furl. ratse