Hrvatski jezični portal

pẉt (III)

pẉt (III) (pútā) pril. čest.

Definicija
1. u vezi s pridjevima, rednim brojevima i pokaznim zamjenicama pokazuje poredak u nizu drugih radnji ili zbivanja [ovaj put; posljednji put]
2. u vezi s glavnim brojevima, većim od dva, i drugim riječima za količinu pokazuje ponavljanje radnje [pet puta; mnogo puta; svaki put]
3. (-put) s brojevima od 1 do 4 kaže jednostrukost, dvostrukost, trostrukost ili četverostrukost [jedanput itd.]
4. (puta) pri računskoj radnji množenja pokazuje s kolikim se brojem množi [dva puta dva 2 x 2]