Hrvatski jezični portal

afrikaans

afrikaans (izg. àfrikāns) m

Definicija
lingv. varijanta nizozemskog jezika kojim govore Buri (jedan od službenih jezika u Južnoafričkoj Republici)