Hrvatski jezični portal

spȉs

spȉs m 〈N mn -i, G spȋsā〉

Izvedeni oblici
jednina
N spis
G spisa
D spisu
A spis
V spise
L spisu
I spisom
množina
N spisi
G spisa
D spisima
A spise
V spisi
L spisima
I spisima
Definicija
1. svi dokumenti o određenoj temi, problemu, raspravi [sudski spis; imati pravo na uvid u spis]
2. tekst, rasprava, članak [filološki spisi; filozofski spisi; politički spisi; sabrani spisi]
Etimologija
✧ s (a)- + v. pisati