Hrvatski jezični portal

spiritoso

spiritoso (izg. spiritȏzo) pril.

Definicija
glazb. oznaka za blještavu i poletnu interpretaciju
Etimologija
tal.