Hrvatski jezični portal

spread

spread (izg. sprȅd) m

Definicija
ekon. bank.
1. razlika između kupovne i prodajne cijene vrijednosnih papira
2. naknada za preuzimanje rizika plasmana emisije vrijednosnih papira
Etimologija
engl.