Hrvatski jezični portal

sramòtiti

sramòtiti nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -tēći, gl. im. -ćēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
sramotiti
 
prezent
jednina
1. sramotim
2. sramotiš
3. sramoti
množina
1. sramotimo
2. sramotite
3. sramote
 
futur
jednina
1. sramotit ću
2. sramotit ćeš
3. sramotit će
množina
1. sramotit ćemo
2. sramotit ćete
3. sramotit će
 
imperfekt
jednina
1. sramoćah
2. sramoćaše
3. sramoćaše
množina
1. sramoćasmo
2. sramoćaste
3. sramoćahu
 
perfekt
jednina
1. sramotio sam
2. sramotio si
3. sramotio je
množina
1. sramotili smo
2. sramotili ste
3. sramotili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam sramotio
2. bio si sramotio
3. bio je sramotio
množina
1. bili smo sramotili
2. bili ste sramotili
3. bili su sramotili
 
imperativ
jednina
2. sramoti
množina
1. sramotimo
2. sramotite
 
glagolski prilog sadašnji
sramoteći
 
glagolski pridjev aktivni
sramotio, sramotila, sramotilo
sramotili, sramotile, sramotila
 
glagolski pridjev pasivni
sramoćen, sramoćena, sramoćeno
sramoćeni, sramoćene, sramoćena
Definicija
1. (koga) nanositi kome sramotu
2. (se) nanositi sebi sramotu