Hrvatski jezični portal

strȁnka

strȁnka ž 〈D L -nci, G mn strȁnākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N stranka
G stranke
D stranki / stranci
A stranku
V stranko
L stranki / stranci
I strankom
množina
N stranke
G stranaka / stranka / stranki
D strankama
A stranke
V stranke
L strankama
I strankama
Definicija
1. pol. organizacija osoba sličnih uvjerenja i interesa okupljenih oko zajedničkog političkog programa [Hrvatska republikanska seljačka stranka itd.]
2. onaj koji se obraća s kakvom molbom ili zahtjevom [stranka je došla u ured]
3. pravn. jedna od dviju strana u sudskom postupku [tužena stranka]