Hrvatski jezični portal

státus

státus m

Izvedeni oblici
jednina
N status
G statusa
D statusu
A status
V statuse
L statusu
I statusom
množina
N statusi
G statusa
D statusima
A statuse
V statusi
L statusima
I statusima
Definicija
1. posebni ili osobni položaj koji je reguliran zakonima, propisima ili običajima [status birača; status državljanina; status manjine]
2. razg. visok položaj u društvu [imati status u društvu]
3. stanje stvari; situacija [status sudskog postupka]
Sintagma
status morti (izg. stȁtus mȍrti) trenutak smrti, opr. status nascendi;
status nascendi (izg. stȁtus nascèndi) trenutak rađanja, opr. status morti;
status quo (ante) (izg. stȁtus kvȏ ȁnte) stanje u kojem se što nalazilo prije kakve promjene; prvobitno, nepromijenjeno stanje
Etimologija
lat. status