Hrvatski jezični portal

stȉl

stȉl m 〈N mn stìlovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N stil
G stila
D stilu
A stil
V stile
L stilu
I stilom
množina
N stilovi
G stilova
D stilovima
A stilove
V stilovi
L stilovima
I stilovima
Definicija
1. ukupnost odlika koje čine prepoznatljivim graditeljstvo, umjetnost, književnost itd. jednog vremena ili stvaraoca [gotički stil; matoševski stil]
2. karakterističan način pisanja, izvođenja ili izražavanja jezičnim sredstvima i postupcima [biblijski stil; poslovni stil; rogobatan stil; težak stil; jasan stil]
3. individualnost koja se očituje u ukusu i djelima neke osobe [to je njezin stil; stil vremena; stil odijevanja]
Sintagma
administrativni stil racionalni i jezgroviti način izražavanja obilježen uredsko-poslovnim rječnikom koji se primjenjuje u službenim dopisima, zakonima, žalbama, izvješćima i sl.;
književnoumjetnički (beletristički) stil emocionalni, subjektivni način izražavanja u književnosti i umjetnosti obilježen slikovitošću, bogatstvom izričaja i izražajnih sredstava;
popularnoznanstveni stil način izražavanja u člancima, udžbenicima i priručnicima u kojima se populariziraju znanstvena dostignuća miješanim stilom točnosti i stručnosti, te slikovitosti;
publicistički (novinarski) stil mješavina književnoumjetničkog i znanstvenog stila koji se koristi u novinarstvu;
razgovorni (kolokvijalni) stil individualni i subjektivni način izražavanja karakterističan za neposrednu međuljudsku komunikaciju;
znanstveni stil racionalni i jezgroviti stil znanosti obilježen mnoštvom uopćenih i stručnih termina radi što veće točnosti izražavanja
Etimologija
lat. stilus: držak, pisaljka, način pisanja