Hrvatski jezični portal

sȕper (I)

sȕper (I) prid.indekl.

Definicija
žarg. izvrstan, odličan, najbolji [A: Kakav je bio film? B: super.]
Etimologija
✧ super-