Hrvatski jezični portal

sȕp

sȕp m 〈N mn sùpoví〉

Izvedeni oblici
jednina
N sup
G supa
D supu
A supa
V supe
L supu
I supom
množina
N supovi
G supova
D supovima
A supove
V supovi
L supovima
I supovima
Definicija
zool. ptica grabljivica iz porodice sokolovki (Vulturide), strvinar
Sintagma
sup bjeloglavi zool. ugrožena i zaštićena vrsta (Gyps fulvus) u nas se gnijezdi na Cresu;
sup smeđi zool. (Aegypius monachus)
Etimologija
prasl. *sǫpъ (rus. sup, polj. sęp)