Hrvatski jezični portal

sẉmpor

sẉmpor m

Izvedeni oblici
jednina
N sumpor
G sumpora
D sumporu
A sumpor
V sumpore
L sumporu
I sumporom
množina
N sumpori
G sumpora
D sumporima
A sumpore
V sumpori
L sumporima
I sumporima
Definicija
kem. element (simbol S, atomski broj 16), nemetal žute boje, dobar izolator, pojavljuje se u nekoliko oblika, ob. kao kristalna tvar koja gori plavim plamenom uz zagušujući miris; upotrebljava se u industriji, usp. sulfati, sulfidi, sulfiti
Onomastika
pr. (nadimačko): Sẉmpor (Sesvete, Donja Stubica, Dugo Selo)
Etimologija
lat. sulpur, sulphur, sulfur