Hrvatski jezični portal

strȏj1

strȏj1 m 〈G strȍja, N mn stròjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N stroj
G stroja
D stroju
A stroj
V stroju
L stroju
I strojem
množina
N strojevi
G strojeva
D strojevima
A strojeve
V strojevi
L strojevima
I strojevima
Definicija
1. tehn. mehanička sprava u užem smislu koja pretvara jednu energiju u drugu ili omogućuje automatsko/poluautomatsko obavljanje radnog procesa [električni stroj]; mašina
2. sprava ili pomagalo koje prenosi silu i upravlja njezinom primjenom [pisaći stroj]
3. koji kontrolira ili upravlja nekom organizacijom [glasački stroj]; mašina
4. osoba koja reagira mehanički
5. ustrojeni sustav veće cjeline [donji/gornji stroj ceste]
Etimologija
prasl. i stsl. strojь (rus. stroj, polj. strój) ≃ lit. straja: staja prekrivena slamom