Hrvatski jezični portal

stùdent

stùdent m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N student
G studenta
D studentu
A studenta
V studente
L studentu
I studentom
množina
N studenti
G studenata
D studentima
A studente
V studenti
L studentima
I studentima
Definicija
onaj koji studira na visokoj školi ili na fakultetu; sveučilištarac