Hrvatski jezični portal

strȕčnōst

strȕčnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N stručnost
G stručnosti
D stručnosti
A stručnost
V stručnosti
L stručnosti
I stručnošću / stručnosti
množina
N stručnosti
G stručnosti
D stručnostima
A stručnosti
V stručnosti
L stručnostima
I stručnostima
Definicija
osobina onoga koji je stručan, stručno znanje i umijeće