Hrvatski jezični portal

bloom

bloom (izg. blȕm) m

Definicija
term. željezo ili čelik dobiveni od starog željeza pri visokoj temperaturi valjanjem ili kovanjem
Etimologija
engl.